Mini-Konferens: Mir och Quinten är redo att ta emot besökarna

Arvsfondsprojektet KulturBYRÅkraterna

14 februari beviljade Allmänna Arvsfonden KoK:s ansökan om projekt KulturBYRÅkraterna. Detta är föreningens första egna projekt, även om vi samarbetar med andra projekt, så vi känner oss extra glada och stolta!

Projektet drog igång 1 mars 2018 och beräknas pågå i 3 år. Vi kommer fylla på med mer information på denna sida när vi har tagit oss ur startgroparna. Så här stod det om oss i Arvsfondens nyheter om beviljade projekt:

Projektet KulturBYRÅkraterna skapar, bland annat i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm, ett kulturkansli som även innefattar en kulturarbetsförmedling. Kansliet erbjuder rådgivning och producerar tillgängliga kulturprogram och fortbildningar över hela landet. Kansliet ska vara en länk mellan kulturarbetare med funktionsnedsättning och kulturhus, konsthallar och arrangörer av kulturevent. Projektet stärker kompetensen hos kulturarbetare med funktionsnedsättning i att exponera sin konstnärlighet. Vidare utbildas kulturhus och andra kulturarrangörer i att ta emot och ge plats för kulturarbetarnas produktioner. Kansliet blir efter projektets slut en del av föreningen Kultur och Kvalitets ordinarie verksamhet och finansieras bland annat av ett ökat antal medlemmar och företagssponsring samt genom att kulturinstitutioner över hela landet köper fortbildning och förmedlingstjänster.

Vill du komma i kontakt med projektet?

Kontakta oss på mejl: info@kulturochkvalitet.se