Anders intervjuar deltagarna på KoK:s konferens

“KulturBYRÅkraterna” av Quinten Moody

 

Projektet KulturBYRÅkraterna

Ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden

 

Varför finns projekt KulturBYRÅkraterna? 

När vi har arbetat med kulturarbetare som har LSS-stöd och de personer som arrangerar kulturevent, på till exempel kulturhus och konsthallar, så har vi märkt att det finns en brist på kunskap och kompetens hos både kulturarbetare och arrangörer.

Det är en brist på kunskap och kompetens om hur kulturarbetare och arrangörer kan arbeta med varandra. Det gör att en stor grupp med kulturarbetare inte har en naturlig plats på kulturevent i Sverige idag.

14 februari bestämde Allmänna Arvsfonden att ge föreningen KoK ett bidrag till projekt KulturBYRÅkraterna. Detta är föreningens första egna projekt, även om vi samarbetar med andra projekt, så vi känner oss extra glada och stolta!

Projektet började 1 mars 2018 och pågår i 3 år.

Projektgruppen i KulturBYRÅkraterna

Projektgruppen

Projektgruppen består av projektledarna Anneli Aaltonen Krantz (till höger), Kerstin Björsson (mitten bakom soffan) och Mats Eriksson (till vänster). Du hittar våra kontaktuppgifter längre ned på sidan.

KoK:s ordförande Helena Petersson (mitten) har den övergripande kollen på oss.

I gruppen ingår också Sara Lilja som sköter projektekonomin (ej på bild).

Detta vill KulturBYRÅkraterna göra

Att kultur som skapas av kulturarbetare med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvarianter, är en naturlig del av de kultur-evenemang som finns idag.

1. Utbildning

Vi tar reda på vad kulturarbetare och kulturarrangörer behöver veta för att kunna arbeta med varandra och gör utbildningar tillsammans.

2. Arrangemang

Vi gör utställningar och föreställningar tillsammans med kulturarbetare och kulturarrangörer.

3. Förmedling

Vi bygger upp en kulturförmedling där kulturarbetare och kulturarrangörer kan hitta varandra när de vill arbeta ihop.

4. Kansli

Vi bildar ett kansli som efter att projektet är slut kan fortsätta arbeta med att utbilda, arrangera och förmedla kultur.

Mini-Konferens: Mir och Quinten är redo att ta emot besökarna

Detta händer i projektet

Augusti Spacewalk

Vi planerar arrangemanget “Spacewalk” under Stockholm Kulturfestival.

Detta har vi gjort i projektet år 2: 

Bildgalleri från den jurybedömda utställningen Nya Stjärn-scott

FOTO: Hanna Björklund

Kontakta oss i projektgruppen: 

 

Anneli Aaltonen Krantz

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare Stockholm

Mail: anneli@kulturochkvalitet.se

Mobil och SMS:
070-936 08 37

Kerstin Björsson

Kerstin Björsson

Projektledare Örebro

Mail: kerstin@kulturochkvalitet.se

Mobil och SMS:
076-671 27 66

Mats Eriksson

Mats Eriksson

Projektledare Stockholm

Mail:
mats@kulturochkvalitet.se

Mobil och SMS:
070-590 85 35

 

VI SOM DRIVER PROJEKTET ÄR: 

 

Vi samarbetar med:

Fler samarbeten kommer.

Kontakta oss om du vill samarbeta med projektet!