Anders intervjuar deltagarna på KoK:s konferens
Studiebesök på Ateljé Inuti Västerbroplan

Projektet KulturBYRÅkraterna

Ett projekt finansierat av Allmänna Arvsfonden

 

Varför finns projekt KulturBYRÅkraterna? 

När vi har arbetat med kulturarbetare som har LSS-stöd och de personer som arrangerar kulturevent, på till exempel kulturhus och konsthallar, så har vi märkt att det finns en brist på kunskap och kompetens hos både kulturarbetare och arrangörerna.

Det är en brist på kunskap och kompetens om hur kulturarbetare och arrangörer kan arbeta med varandra. Det gör att en stor grupp med kulturarbetare inte har en naturlig plats på kulturevent i Sverige idag.

14 februari bestämde Allmänna Arvsfonden att ge föreningen KoK ett bidrag till projekt KulturBYRÅkraterna. Detta är föreningens första egna projekt, även om vi samarbetar med andra projekt, så vi känner oss extra glada och stolta!

Projektet drog igång 1 mars 2018 och kommer pågå i 3 år.

Detta vill KulturBYRÅkraterna göra

Att kultur som skapas av kulturarbetare med intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsvarianter, är en naturlig del av de kultur-evenemang som finns idag.

1. Utbildning

Vi tar reda på vad kulturarbetare och kulturarrangörer behöver veta för att kunna arbeta med varandra och gör utbildningar tillsammans.

2. Arrangemang

Vi gör utställningar och föreställningar tillsammans med kulturarbetare och kulturarrangörer.

3. Förmedling

Vi bygger upp en kulturförmedling där kulturarbetare och kulturarrangörer kan hitta varandra när de vill arbeta ihop.

4. Kansli

Vi bildar ett kansli som efter att projektet är slut kan fortsätta arbeta med att utbilda, arrangera och förmedla kultur.
Mini-Konferens: Mir och Quinten är redo att ta emot besökarna

Detta händer i projektet

16 maj Uppstartsträff för Kulturplanen 2020-2023, Örebro

Kerstin deltar i regionens uppstartsträff för den nya kulturplanen som ska tas fram.


17 maj Kulturföreningsträff i Örebro

Kerstin deltar i kommunens årliga föreningsträff för kulturföreningar.


25 maj Styrgruppsmöte i Hallsberg

25 maj kommer vi att träffa Stiftelsen Activa och Kulturrummet Aniara för att prata om hur vi kan arbeta tillsammans. 


Nya Stjärn-scott – en jurybedömd konstutställning för konstnärer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Inspirerad av Judith Scotts konstnärskap anordnar Hässleholms Kulturhus en jurybedömd konstsalong för konstnärer med intellektuell eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Utställningen är öppen 8 september – 10 oktober 2018.

Vi återkommer med program för alla aktiviteter under utställningsperioden.


 

Detta har vi gjort i projektet: 

Kontakta oss i projektgruppen: 

 

Anneli Aaltonen Krantz

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare Stockholm

Mail: anneli@kulturochkvalitet.se

Mobil och SMS: 070- 936 08 37

Kerstin Björsson

Kerstin Björsson

Projektledare Örebro

Mail: kerstin@kulturochkvalitet.se 

Mobil och SMS: 076- 67 12 766

VI SOM DRIVER PROJEKTET ÄR: 

  • Föreningen Kultur och Kvalitet som är huvudman för projektet.
  • Allmänna Arvsfonden

 

Vi samarbetar med:

  • Hässleholms Kulturhus
  • Studieförbundet Vuxenskolan
  • Stiftelsen Activa och Kulturrummet AniAra
  • Stiftelsen Inuti
  • Mosaikteatern
  • Arvsfondsprojektet VIDD

Fler samarbeten kommer.

Kontakta oss om du vill samarbeta med projektet!