Tillbaka till alla blogginlägg

Galleriet Outside In

Vi åkte till Brighton i England i slutet av oktober. Vi hade stämt träff med galleriet Outside In som vi träffat på en konferens i Stockholm.

Galleriet är grundat av Marc Steene. Han var tidigare konsthandlare, men tröttande på konstmarknaden. Marc upptäckte också att konst som görs av konstnärer som har svårt för att komma in i kulturlivet, inte tas på allvar. För att ändra på det startade han galleriet Outside In.

Vi träffade Kate Davey och Hannah Withlock på kontoret i Brighton som berättade mer om galleriet. De har en konstnärsbank med ungefär 3000 konstnärer.

De som finns i banken är konstnärer som upplever olika hinder för att nå ut i kulturlivet. Det kan vara en diagnos, social eller ekonomisk utsatthet. Konstnärerna bestämmer själva vilka hinderna är.

Från vänster: Kerstin, Hannah, Hanna och Kate.
Från vänster: Kerstin, Hannah, Hanna och Kate.

Outside In har olika utbildningar för konstnärerna. Du kan få hjälp med att skapa en profil och portfolio, hur du presenterar dig eller prova andra roller än konstnär, till exempel curator.

De jobbar också med olika institutioner, som museum och bibliotek. De kan låta en konstnär får tolka en samling på ett museum eller sätta ihop en ny utställning.

Bild på Outside Ins konstnärsbank
Bild på Outside Ins konstnärsbank

Det var ett inspirerande besök! Vi fortsätter hålla kontakten för att lära oss mer av Outside In när vi startar vår Kulturförmedling.

På plats i Brighton var Hanna Björklund och Kerstin Björsson.