Tillbaka till alla blogginlägg

Lämna ingen bakom dig

ShareMusic and Performing Arts hade en konferens på temat att inte lämna någon bakom sig – “Leave no one behind”. Ordförande i Kulturnämnden Conny Brännberg, invigde dagen genom att prata om rättigheter och rätten till kulturen.

Sophia Alexandersson på ShareMusic ledde ett samtal med en panel. Deltagarna hade varit med i ett labb där klassiska orkestrar mött musiker och dansare från ShareMusic. Traditioner mötte ny inspiration.

Deborah Kelleher från Royal Irish Academy of Music berättade om situationen på Irland. Hon berättade om en president som vill väl. Även om Irland ligger efter i tillgänglighet så vill de bli bättre.

Vera Khitruk från M.Tank pedagogiska universitet i Vitryssland berättade att staten försöker göra människor med funktionsnedsättning mer synliga i kulturen. Hon visade exempel på det.

Efter lunch och en livespelning med DJ Arthro.

“Bredda rekryteringar” handlade om hur Stockholms konstnärliga högskola börjat erbjuda kurser i koreografi till personer med olika funktionsförmågor. De tror att konstnärliga ämnen och kurser skulle kunna vara öppna för fler att söka.

Romina Ramos från Myndigheten för Delaktighet (MfD) visade statistik. Den sa att personer med funktionsnedsättning sällan deltar i kulturaktiviteter, har mindre utbildning och ofta saknar en sysselsättning, jämfört med övriga personer.

En framtidspanel avslutade dagen med sina tankar om hur det ser ut nu och hur vi kan jobba vidare för att ge alla plats.

Det var en intressant dag som gav både nya tankar och kontakter.

Dagens hela program finns här.