AVTRYCK – skapande workshops

Om projekt AVTRYCK

AVTRYCK är ett Arvsfondsprojekt.

Det startade i april 2022 och pågår i tre år.

I projektet ska personer med funktionsvariation hålla workshops för personer som jobbar i olika yrken.

Vi vill skapa möten där personer med funktionsvariation är ledare.

Därför finns AVTRYCK

Det finns människor som nästan aldrig träffar personer med funktionsvariation. Att få träffas och skapa tillsammans gör att man förstår varandra bättre. Det kan hjälpa när man sedan ska jobba som till exempel polis, brandman eller sjuksköterska.

Det finns dansledare, bildledare och samtalsledare som kan hålla workshops. Det är bra att de får jobba mer med det.
Det finns också flera personer som vill bli ledare.

Konst och dans är bra sätt att uttrycka sig på. När man får uttrycka sig kan man bli hörd och påverka andra. Då deltar man mer i samhället.

Våra målsättningar

Workshops
Personer med funktionsvariation håller workshops med olika yrkesgrupper.
Fler ledare

Fler personer utbildas till ledare.
Metod och material
Vi utvecklar en metod. Vi skapar material.

Cecilia Tzaou

Projektansvarig

Mail

Viktoria Siwek

Projektledare

Mail

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare

Mail

Sara Lilja

Ekonom

Mail

Jennifer Drotz Ruhn

Filmare/fotograf

Mail

Vi som driver projektet är