KulturBYRÅkraterna

Varför finns KulturBYRÅkraterna?

När vi har märkt att kulturarbetare med funktionsvarianter inte får vara med på de platser som har kultur, som museum, teater, konsthall och kulturhus, så vill vi ändra på det.
 
Vi har märkt att det saknas kunskap på hur kulturarbetare och kulturplatser kan göra saker tillsammans. Det gör att en stor grupp kulturarbetare inte har får plats bland all vanlig kultur.
 
KulturBYRÅkraterna vill att det ska bli vanligt att kulturarbetare och kulturplatser jobbar tillsammans.
 
Projektet fick pengar av Allmänna Arvsfonden och vi höll på från 1 mars 2018 till 31 maj 2021.

Idag finns vår Kulturförmedling kvar.
BESÖK KULTURFÖRMEDLINGEN >>>

Utbildning
Vi tar reda på vad kulturarbetare och kulturinstitutioner behöver veta för att arbeta tillsammans.
Arrangemang
Vi gör utställningar, föreställningar och annat tillsammans för att hitta platser i kulturlivet.
Förmedling
Vi bygger en kulturförmedling där kulturarbetare och kulturinstitutioner kan hitta varandra och arbeta ihop.
Kansli
Vi bildar ett kansli som kan fortsätta att arbeta med att utbilda, arrangera och förmedla kultur.

Kerstin Björsson

Projektledare
076-67 12 766

Mail

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare
070-936 08 37

Mail

Mats Eriksson

Projektledare
070-590 85 35

Mail

Vi som driver projektet är