KoK:s Bibliotek

 

Bibliotek i Örebro

KoK har börjat arbetet med att skapa ett bibliotek med litteratur som är av intresse för våra medlemmar och föreningens syfte. Biblioteket består idag av en bokhylla hos kassör Kerstin Björsson i Örebro. Vill du låna eller donera en bok så kontaktar du Kerstin Björsson. Idag innehåller biblioteket:


Böcker

  • Olika avtryck : konstnärligt kreativt skapande oavsett funktionsförmågor, red. Lotta Lundgren & Karin Bohlin Hogen (Votum, 2015).
  • The Creative Growth Book : From the Outside to the Inside – Artist with Disabilities Today (5 Continents, 2015). Engelska.

Magasin / Tidsskrift

  • Creative Growth Magazine #2 (2017)

Utställningskatalog

  • Living Autism, Marianne Schmidt (Imprint, 2017): Utställningskatalog på svenska och engelska.
  • MIX, Konstskolan Linnea (2015): Utställningskatalog från Sandgrund.
  • Porträtt av politiker och känt folk, Camilla Holmqvist (Liljevalchs, 2017): Utställningskatalog från Liljevalchs.

Biblioteket i Lund

Föreningen A-konst i Lund har genom sin ordförande Nita Lorimer ett antal böcker som kan lånas ut efter överenskommelse med Nita. Ser du något i listan nedan som du vill låna och läsa så mejlar du Nita på A-konst ( nita@a-konst.se ).


Förteckning över böcker i PDF: Outsider Art böcker Lund