Bli medlem

Att vara medlem i Kok

Ett medlemskap i föreningen gör att du blir en del av ett gemensamt engagemang och nätverk för kunskap och kvalitet inom kulturverksamheter för personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvarianter.

Som medlem får du:

• Tillgång till vår kulturförmedling:
enskild medlem = 1 profil,
organisation = 10 profiler.
• Halva priset på vårt kulturmagasin iMAGO
• Del av vårt nätverk som finns i Sverige och i verksamheter
• Specialpris på våra konferenser
• Inbjudningar till gemensamma aktiviteter och arrangemang
• Nyheter och tips
• Möjlighet synas i våra sociala media.
• Få dina aktiviteter upplagda i vårt kalendarium.

Pris

Ditt medlemskap gäller för ett kalenderår och kostar:

• 100 kr för privatpersoner
• 500 kr för organisationer och företag

Vill du bli medlem?

Mejla ekonomi@kulturochkvalitet.se
Vi behöver veta:
• Namn/organisation
• Adress (uppge om det finns en separat fakturaadress)
• Kontaktperson
• Mejl och telefon

KoK:s bankgiro: 767-8824
KoK:s organisationsnummer: 802493-8857
Swish: 123 05 76 942

Frågor om faktura eller medlemskap?
Kontakta ekonomi@kulturochkvalitet.se

Dina uppgifter och KoK

I korthet betyder det att enligt GDPR ska KoK:

• Samla endast in uppgifter om det är tillåtet.
• Informera de personer vars uppgifter KoK samlar in.
• I förväg ha bestämt var personuppgifterna ska användas till och inte använda uppgifterna till något annat.
• Inte samla in fler uppgifter än vi behöver.
• Se till att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.
• Radera personuppgifter som inte längre behövs.
• Skydda din uppgifter.
• Ha ett register och en dokumentation över hur KoK hanterar personuppgifter.

Här finns vår Integritetspolicy: Integritetspolicy KoK

Hur jobbar KoK med personuppgifter?

Föreningen har kontaktuppgifter till alla som är medlemmar. Vi rensar vårt medlemsregister en gång om året för att hålla uppgifterna aktuella. Vill du veta vilka uppgifter vi har sparade om dig och om de stämmer? Kontakta oss.

Vi har ett medlemsbrev som går ut till föreningens medlemmar med nyheter och information.

Vi har ett öppet nyhetsbrev genom en mail-tjänst där det är fritt att registrera och avregistrera dig om du inte längre vill ha det.

Vi har bilder och filmklipp via våra sociala media-kanaler: Instagram, Facebook och Youtube. Vi frågar alltid innan om vi får ta bilder och använda det. Om du ångrar dig eller ser något som inte stämmer, då kontaktar du oss så tar vi bort dig. Är det något som inte stämmer? Kontakta oss då så rättar vi till det.

När vi har arrangemang som konferenser, utställningar, kulturaktiviteter med mera, som har anmälning för deltagande, då upprättar vi interna deltagarlistor till arrangemanget. När arrangemanget är över och vi inte behöver deltagarlistan längre så slänger vi den.

Vi hanterar prenumerationsregister och tidningsutskick i samband med magasinet iMAGO.

Vi sparar inte på personuppgifter i mail eller i annat ostrukturerat material (post it-lappar, anteckningar och liknande).

Vi lämnar inte ut uppgifter eller säljer vidare uppgifter om dig till extern part.


Vill du komma i kontakt med föreningen gällande GDPR och dina uppgifter?

Kontakta Helena Petersson: helena@kulturochkvalitet.se
eller genom mobil och SMS: 076-671 27 66