KulturBYRÅkraterna

Varför finns KulturBYRÅkraterna?

När vi har arbetat med kulturarbetare med funktionsvarianter och kulturarrangörer eller kulturinstitutioner, som kulturhus och konsthallar, så har märk att det finns en brist på kunskap och kompetens hos alla inblandade.
 
Det finns en brist på kunskap och kompetens på hur kulturarbetare och arrangörer eller institutioner kan arbeta med varandra. Det gör att en stor grupp kulturarbetare inte har en naturlig plats i samhällets kulturliv. 
 
Syftet med KulturBYRÅkraterna är att minska glappet som finns mellan kulturarbetare och kulturinstitutioner, så att kulturarbetarna blir en naturlig del i samhällets kulturliv. 
 
Projektet finansierades i huvudsak Allmänna Arvsfonden och pågick under perioden 1 mars 2018 till 31 maj 2021.

Resultatet av projektet blev vår Kulturförmedling.
BESÖK KULTURFÖRMEDLINGEN >>>

Våra fyra mål

Utbildning
Vi tar reda på vad kulturarbetare och kulturinstitutioner behöver veta för att arbeta tillsammans.
Arrangemang
Vi gör utställningar, föreställningar och annat tillsammans för att hitta platser i kulturlivet.
Förmedling
Vi bygger en kulturförmedling där kulturarbetare och kulturinstitutioner kan hitta varandra och arbeta ihop.
Kansli
Vi bildar ett kansli som kan fortsätta att arbeta med att utbilda, arrangera och förmedla kultur.

Kerstin Björsson

Projektledare
076-67 12 766

Mail

Anneli Aaltonen Krantz

Projektledare
070-936 08 37

Mail

Mats Eriksson

Projektledare
070-590 85 35

Mail

Vi som driver projektet är