Kultur och Kvalitet

Vi verkar för att kulturarbetare med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvariationer ska ha möjlighet att utvecklas och vara en del i samhället.

För samhällets berikande!

Projekt som är en del av vår verksamhet

Nyhetsbrev

Registrera dig och få vårt nyhetsbrev 4 gånger om året med tips och information!

Vill du ha med något i brevet? Mejla oss!

Konventionsstaterna ska vidta ändamålsenliga åtgärder för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att utveckla och använda sin kreativa, artistiska och intellektuella förmåga, inte endast i eget intresse utan även för samhällets berikande.

– Ur Artikel 30 i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, även kallad Funktionsrättskonventionen.

Följ oss gärna!