Kalender / Aktuell utställning i konsthallen: A-konst från Lund

Aktuell utställning i konsthallen: A-konst från Lund

Just nu visas konst från A-konst i Telefonfabrikens konsthall.
Det är en grupputställning med verk från fem olika konstnärer.
Utställningen kommer pågå fram till mitten av februari.
Vill du komma och se utställningen så mejla till hedvig@kulturochkvalitet.se för att boka in en tid.

Konstnärer som ställer ut:
Bo Edvardsson
Vidar Lorimer Olsson
Anton Smeets
Thomas Lind
David Cheung

Om A-konst
A-konst är en ideell förening som startade 2007 och arbetar med att samla in annorlunda konst från annorlunda konstnärer samt anordnar utställningar. Vi arbetar även kontinuerligt för dessa konstnärers rättigheter bl a genom den svenska föreningen Kultur och Kvalitet (KoK). 

Det finns många kulturarbetare med intellektuella och/eller neuropsykiatriska funktionsvarianter, med fantastiska konstnärliga talanger. De jobbar med konst på dagliga verksamheter eller hemma. Några av dessa konstnärer har gått konstutbildningar på folkhögskolenivå. De konstnärerna med sin annorlunda konst är värda att uppmärksammas av en större publik. Här finns färger och formspråk som är originella och helt fantastiska.  

Den annorlunda konsten sorterar in under begreppet ”Outsider” Art internationellt, och A-konst är medlem i European Outsider Art Association. EOA är en organisation för museer, studios, föreningar, gallerier, konstvetare mm som arbetar inom området ”Outsider Art”. 

A-konsts första utställning var 2008 och vi har nu haft över 50 utställningar, de flesta i Skåne. 

Boken ”Konst vi älskar – Anorlunda konst i södra Sverige” 2017, –berättar historien om A-konsts första 10 år. 

Utställningarna finansieras med stöd från Stockholms stad.