Kalender / Höstutställning “Flöde” av Misa konst och Grafik

Höstutställning “Flöde” av Misa konst och Grafik

Misa Konst och Grafik visar konstverk på höstutställning ”Flöde” vid Telefonfabrikens Konsthall vid Telefonplan. 

Åtta konstnärer presenterar blandade verk från sitt konstnärliga flöde.  

Misa Konst och Grafik är en daglig verksamhet som fokuserar på att bistå individer med intellektuell funktionsnedsättning eller en diagnos inom autismspektrumet i deras konstnärliga utveckling. Genom vår handledning får deltagarna möjlighet att förbättra och vidareutveckla sina färdigheter inom Konst och Grafik. 

Vi ser fram emot att välkomna er till den underbara utställningen ”Flöde”. 

Vid intresse för den dagliga verksamheten ”Misa Konst och Grafik”, 

vänligen kontakta verksamhetschefen Lisa Jönsson  

Mobil: 073 – 247 54 70 

Mejl: lisa.joensson@misa.se 

Du är hjärtligt välkommen på finissage den 23 oktober klockan 13.00 – 14.00