Kalender / KoK söker stipendiat

KoK söker stipendiat

Kultur och Kvalitet (KoK) har ett stipendium på 5000 kronor. Stipendiet delas ut i samband med KoK:s årsmöten.

Stipendiet ska ges till en person eller organisation som har gjort något viktigt för att personer som verkar genom stödfunktioner, har ökat kvaliteten i sitt konstnärliga arbete.

Vill du nominera en person eller organisation?

Skriv ett mejl där du förklarar vem du nominerar och varför.

Frågor om stipendiet och nomineringar skickas till Nita Lorimer i stipendiegruppen på nita@a-konst.se

Skicka in ditt förslag senast 15 mars.