Tillbaka till alla blogginlägg

Vita Svanen på teaterresa

Föreningen Vita Svanen i Örebro har musikteater som fritidsaktivitet för personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsvarianter. Idag finns det funderingar på hur föreningen ska jobba i framtiden. Vi bjöd in dem på studiebesök till Mosaikteatern och Medis5 i Stockholm. Hans-Erik och Torunn från Vita Svanens utvecklingsgrupp tog tåget till Stockholm för ett besök.

Mosaikteatern arbetar med scenkonst: fysisk teater och dans. Det är även en daglig verksamhet. De arbetar med professionella pedagoger och handledare som också jobbar inom dans och teater. Där finns också handledare med utbildning och erfarenhet inom socialt arbete.

På Mosaik fick Hans-Erik och Torunn veta mer om arbetsrutiner och hälsotänket som Mosaik har. Arbetar du med dans och teater så behöver orka göra det fysiskt. De fick vara med på en dansrepetition och en teaterrepetition.

Anders och Kerstin från KulturBYRÅkraterna/KoK anslöt sedan till Vita Svanen för att följa med på studiebesöket till Medis5 där Anders jobbar.

På Medis 5 är en kulturverksamhet och där arbetar skådespelare, musiker, fotografer, konstnärer, formgivare, filmare, med mer. De gör olika kulturproduktioner som föreställningar i teater, musik och konst. I fokus är kreativitet och kraften i uttrycket hos varje person.

Vi fick en presentation av hur de jobbar med bild och form. På Medis5 har de bland annat jobbat med sin version av Bayeux-tapeten. Vi fick lyssna på musik av Sprak-orkestern och se filmklipp som Media-gruppen jobbar med.

Teater Surra bjöd oss på en föreställning om mänskliga rättigheter som de arbetar med. Utifrån olika grunder för diskriminering, som ålder, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning med mera, spelade de upp olika situationer. Situationerna handlade om hur diskriminering kan se ut. Vi fick också med oss tanken från teatergruppen att för bred verksamhet och långt mellan träffar kan göra det svårare att arbeta fokuserat.

Det var en lång dag full med inspiration och tankar om framtiden. Vita Svanen fortsätter att fundera på hur de vill utvecklas framåt i dialog med KoK och KulturBYRÅkraterna.

Besöket kunde genomföras tack vare Allmänna Arvsfonden och Region Örebro län Kultur.