Styrgruppsträff 11/6

Idag är det sista styrgruppsträffen innan sommaren. Vi hade en tur med må-runda. Några stycken åkte iväg och besökte försäkringskassan och ställde frågor. Arbetsuppgifter som vi arbetade med: Planera bokturné till olika dagliga verksamheter och berätta om vår e-bok. Bokat in en inbjudan till Bengt Elmén till vår mini-konferens den 17/9. Magnus och Hanna kollar […]

Styrgruppsmöte 2019-05-28

Kära bloggare denna dag har det varit stort manfall endast 2 personer närvarande på förmiddagen 3 personer på eftermiddagen. Förmiddagen var lugn några tittade på det slutna med mosaik teatern . På eftermiddagen har vi planerat hösten och stor städat rummet och pärmar. Vi kollade på Kultur och Kvalitets hemsida . Vi skrev också frågor […]