Konferenser / Kultur och Kvalitets konferens 2017

Kultur och Kvalitets konferens 2017

Sammanfattning

Årets konferens för föreningen var i Skövde i samarbete med Göteborgsoperans Skövdescen. Vi valde att lägga konferensen här i samband med att den nyskrivna operan SHANGHAI hade premiär här och blev en del av vårt program.
 
Från Medis5 (https://www.medis5.org) hade vi med oss Peter Karppinen som filmade och Erik Nordlund som intervjuade konferensdeltagarna.

Tisdag 25 april 

Vi startade dagen med en lunch och incheckning innan Johannes Lundberg, från arvfondsprojektet Konferensguiden, öppnade årets konferens för att lämna över till moderator och styrelseledamot Kjell Stjernholm. Under konferensen första dag stod följande på programmet:

Presentation av projekt Konferensguiden
Hanna Björklund och Magnus Östling från Arvsfondsprojektet Konferensguiden berättade om projektet som vill arbeta med att öppna forum för utveckling och kulturkritiska samtal, genom att anordna kulturkonferenser. Projektet har den engelska organisationen Creative Minds som förebild. Projektet är finansierat av Allmänna Arvsfonden, ägs av Mosaikteatern och sker i samverkan med Kultur och Kvalitet, bland annat.

Scenkonst av och med Lucchesi Produktion
Konstnären och scenografen Malin Lucchesi och dansare Camilla Lucchesi bjöd på en dansföreställning som gestaltade livets frågor, förtvivlan och hopp. 

Efter föreställningen var det ett samtal med Malin och Camilla som berättade hur de tänkte och arbetade. De introducerade begreppet “den tredje världen” – det som uppstår när Malins tankar möter Camillas tolkningar. Vi avslutade med en work shop ledd av Camilla där vi bjöds möjligheten att skicka runt livet och lämna våra sorger till döden.

Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum lett av mötesordförande Kersti Larsson från Studieförbundet Vuxenskolan. Helena Petersson (ordförande), Kjell Stjernholm och Anneli Aaltonen-Krantz valdes om. Olle Norberg och Sayam Chortip valdes in som nya styrelsemedlemmar.

På kvällen åt vi gemensam middag och från Bollnäs kom trubadurerna Albin Högare och Marinel Isaksson som stod för musik och underhållning.

Onsdag 26 april

Dagen började med en morgonfika och incheckning av nya konferensdeltagare. Kjell öppnade sedan programmet.

Föreningen A-konst
Ordförande Nita Lorimer gav oss frågor som “Måste man kunna organisera sitt liv för att vara konstnär?”. Emelie Hansson och Vidar Lorimer-Olsson berättade om sitt skapande och synen på det. 

De höll en work shop där konferensdeltagarna fick bilder från etablerade och oetablerade konstnärer och frågan “Vad är outside art och vad är inside art?”, ser vi någon skillnad och varför?

Opera med Dala-Floda
Anna Eklund-Tarantino berättade om operafesten i Dala-Floda och vad det är som gör att kön ringlar sig lång till ICA när festen startar. Johanna Nyberg sjöng för oss, ackompanjerad av Jennifer Fergusson Kestis. 

Anna bjöd också på en demonstration tillsammans med Johanna om hur de arbetar med personer som får prova sjunga opera för första gången.

Operaföreställningen SHANGHAI
Vi såg den nyproducerade operaföreställningen SHANGHAI som är ett samarbete mellan Göteborgsoperan och ShareMusic. SHANGHAI är en opera om helt vanliga människor, som lever vanliga liv, blir rädda och kämpar för att bryta sig loss. Det är en spännande produktion med en blandad ensemblen av professionella och amatörer som tillsammans utforskar rösterna kraft. Efter föreställningen hade vi ett eftersnack med delar av ensemblen.

Dagen tog slut och föreningens ordförande Helena Petersson tackade Kjell och projekt Konferensguiden för arbetet med konferensen och med hopp om att vi ses till konferensen 2018!

Vi riktar ett särskilt tack till Studieförbundet Vuxenskolan och Allmänna Arvsfonden som gjorde vår konferens möjlig!

Samarbetspartners

Filmer från tidigare år

Bilder från tidigare år